Wpisy oznaczone tagiem postep

22
Kwi

Postępowanie przy zranieniach Rana to przerwane lub uszkodzone ciągłości powłok zewnętrznych organizmu (skóry, błon śluzowych, spojówek) na skutek różnych urazów, czynników termicznych lub chemicznych. Stłuczenie to uderzenie o coś częścią ciała, powodujące częściowe zmiażdżenie tkanek miękkich. Rany i stłuczenia nalezą do najczęstszych uszkodzeń ciała powstałych w wyniku nieszczęśliwych wypadków. Każdej ranie towarzyszy ból i oczywiście krwawienie. Niektóre rany wymagają natychmiastowej pomocy ze względu na zagrożenie życia, inne jedynie doraźnego opatrzenia. Żadnej rany nie wolno lekceważyć. Zranioną kończynę należy unieść i założyć opatrunek. Zranienie lub otarcie naskórka można przemyć wodą i zwykłym mydłem oraz nałożyć opatrunek. Opatrunek rany bardziej rozległej, należy kierować się następującymi zasadami i wskazówkami. Zraniona kończynę należy nieco unieść, rany na niczym nie polewać, a jedynie obmyć jej okolice; na ranę położyć gazę lub czystą tkaninę; nie wolno na ranę kłaść waty ani tym bardziej ligniny, ani dotykać jej palcami; z ran nie wolno wyjmować tkwiących w niej przedmiotów, na przykład kawałków szkła; na silnie krwawiące rany zakłada się opatrunek uciskowy; po opatrzeniu rany należy unieruchomić kończynę.