21
Maj

Na czym polega pierwsza pomoc U człowieka zdrowego procesy życiowe przebiegają prawidłowo. Poszczególne narządy i układy współdziałają harmonijnie, bez zakłóceń. Zakłóceń człowieka chorego występują zakłócenia w ich funkcjonowaniu. Człowiek chory w wyniku leczeniu najczęściej powraca do zdrowia. Człowiek zdrowy, który doznał urazu lub nagle zachorował, to poszkodowany. Można być poszkodowanym, uczestnicząc w jakimś wypadku lub ulegając na przykład ciężkiemu zatruciu czy przegrzaniu. Każdemu poszkodowanemu należy jak najszybciej udzielić pierwszej pomocy. Pierwsza pomoc to wykonanie przed przybyciem lekarza czynności, które są niezbędne i możliwe do wykonania w konkretnej sytuacji w celu ratowania życia i zdrowia poszkodowanego. Zadaniem pierwszej pomocy jest przede wszystkim przywrócenie i utrzymanie czynności organizmu poszkodowanego, jak również niedopuszczenie do powikłań oraz złagodzenie bólu. Przystępując do udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu, trzeba przestrzegać pamiętać o przestrzeganiu prawidłowej kolejności wykonywanych czynności. Należy tez jak to najszybciej możliwe wezwać pomoc. Najlepiej oczywiście pogotowie ratunkowe. Numer to 999.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes