27
Mar

Postepowanie na miejscu wypadku Na początku należy zabezpieczyć miejsce wypadku. Po drugie należy zapewnić ochronę poszkodowanemu jak i sobie samemu, przed dodatkowymi urazami, na przykład uwolnić poszkodowanego spod przygniatającego przedmiotu, odłączyć urządzenie rażące od prądu elektrycznego przez wyjęcie wtyczki z gniazdka, przesunąć poszkodowanego w miejsce bezpieczne, równe, o twardym podłożu; w miarę możliwości ratownik powinien pracować w rękawiczkach ochronnych, aby nie mieć kontaktu z krwią rannego; powinien założyć specjalna maseczkę do sztucznego oddychania metoda usta-usta, aby nie mieć bezpośredniego kontaktu z ustami ratowanego. Kolejny krok to należność dokonania kontroli czynności życiowych, która obejmuje sprawdzenie przytomności, oddychania i tętna. Przytomność sprawdza się, potrząsając poszkodowanego za ramię i wydając proste polecenia. Udrożnienie górnych dróg oddechowych polega na sprawdzeniu odcinka szyjnego kręgosłupa, zwróceniu głowy na bok oraz oczyszczeniu jamy ustnej ze znajdujących się w niej zawartości, ponownym wyprostowaniu głowy oraz odchyleniu jej do tyłu i powtórnym zajrzeniu do jamy ustnej: czynności te wykonuje się przed kontrolą oddechu w celu zapobiegania uduszenia się poszkodowanego treścią znajdująca się w jamie ustnej.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes