22
Kwi

Postępowanie przy zranieniach Rana to przerwane lub uszkodzone ciągłości powłok zewnętrznych organizmu (skóry, błon śluzowych, spojówek) na skutek różnych urazów, czynników termicznych lub chemicznych. Stłuczenie to uderzenie o coś częścią ciała, powodujące częściowe zmiażdżenie tkanek miękkich. Rany i stłuczenia nalezą do najczęstszych uszkodzeń ciała powstałych w wyniku nieszczęśliwych wypadków. Każdej ranie towarzyszy ból i oczywiście krwawienie. Niektóre rany wymagają natychmiastowej pomocy ze względu na zagrożenie życia, inne jedynie doraźnego opatrzenia. Żadnej rany nie wolno lekceważyć. Zranioną kończynę należy unieść i założyć opatrunek. Zranienie lub otarcie naskórka można przemyć wodą i zwykłym mydłem oraz nałożyć opatrunek. Opatrunek rany bardziej rozległej, należy kierować się następującymi zasadami i wskazówkami. Zraniona kończynę należy nieco unieść, rany na niczym nie polewać, a jedynie obmyć jej okolice; na ranę położyć gazę lub czystą tkaninę; nie wolno na ranę kłaść waty ani tym bardziej ligniny, ani dotykać jej palcami; z ran nie wolno wyjmować tkwiących w niej przedmiotów, na przykład kawałków szkła; na silnie krwawiące rany zakłada się opatrunek uciskowy; po opatrzeniu rany należy unieruchomić kończynę.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes